Nieuwoudtville Akademie is 'n klein privaat skooltjie op Nieuwoudtville. Ons streef daarna om ons kinders in 'n veilige, Christelike en liefdevolle omgewing te onderrig.

Nieuwoudtville Akademie is ‘n veelrassige, a-politiese, onafhanklike skool bestaande uit voorskoolse en voorbereidende afdelings.

Ons doel is om ‘n uitstekende en toepaslike, volronde opleiding volgens Christelike norme te verskaf, waardeur alle leerders deeglik voorberei sal word vir die hoërskool en wat hulle in staat sal stel om ‘n dienende en leidende rol in in enige gemeenskap te kan speel.

Die skool verbind hom tot:

 • Erkenning en ontwikkeling van elke leerder se individualiteit en potensiaal.
 • Verskaffing van ‘n stimulerende akademiese program wat fokus op leerprosesse, dieper denke en die ontwikkeling van lewenslange studiemetodes.
 • Die skepping van ‘n beskermde omgewing waar die kind selfdissipline, inisiatief, gewaarwording en begrip vir andere asook ‘n gebalanseerde selfbeeld kan ontwikkel.

ONS DOELWIT IS OM ELKE KIND VAN BESTE MOONTLIKE OPVOEDKUNDIGE ERVARING TE VOORSIEN:

 • deur elke kind se individualiteit, vernuf en potensiaal ten volle te ontwikkel;
 • om by elke kind ‘n positiewe selfbeeld en waardesisteem te ontwikkel;
 • deur logiese en diep denke te beklemtoon, eerder as die aanleer van onnodige feite;
 • om ‘n voortdurende bewuswording te kweek van die jeug se toenemende betrokkenheid in die gemeenskap en hulle rol in ons direkte omgewing;
 • deur die geestelike en fisiese toerusting te verskaf ten opsigte van probleemoplossing van ‘n opvoedkundige en sosiale aard;
 • om opleiding te verskaf tot lewenslange studiegewoontes;
 • om bewuswording, begrip en ‘n liefde vir hulle omgewing te skep;
 • om ‘n breë-spektrum opleiding in ‘n vrydenkende, Christelike tradisie te verskaf.

OM DIE KINDERS VOLDOENDE TOE TE RUS OM MET VERTROUE DIE VOLGENDE MILLENIUM TE BETREE:

 • om hulle voor te berei op die enorme sosiale veranderinge op nasionale en internasionale vlak;
 • om leerders voor te berei op tegnologiese veranderinge;om van hulle bekwame en effektiewe kommunikeerders te maak;
 • om hulle in staat te stel om altyd-groeiende kompetisie te hanteer;
 • om hulle weerbaar te maak teen die verval en afbreek van dissipline in ons gemeenskap;
 • om hulle te ondersteun in die daarstelling van hoë en bereikbare doelwitte en standaarde vir hulself in hulle studies en gedrag.